Białoruś

Zdecydowanie największym oraz najważniejszym białoruskim miastem jest stolica, czyli Mińsk. Prawa miejskie Mińsk otrzymał w piętnastym wieku, a pierwsza pisemna wzmianka o nim pochodzi z drugiej połowy jedenastego wieku. Można powiedzieć, że wręcz obowiązkiem każdego przybywającego tu turysty jest zobaczenie Katedry katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny czy Dwór Wańkowiczów. Dawniej władzę nad tym miastem sprawowało Rzeczypospolita Obojga Narodów. W wyniku zaborów naszego państwa władzę nad całym obszarem współczesnej Białorusi przejęła carska Rosja. Kraj ten w wyniku działań wojennych podczas drugiej wojny światowej stracił ponad dwa i pół miliona osób. Białoruś zaliczymy raczej do krajów o nizinnym ukształtowaniu powierzchni. Kolejne miasto to Homel, w którym mieszka około czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy ludzi. Teren ten w wyniku katastrofy w Czarnobylu został bardzo silnie skażony. Do większych białoruskich miast zalicza się Witebsk oraz Grodno. To ostatnie miasto leży blisko granicy z Polską.