Powodzie

Wenecja, z racji swego położenia na terenach bagiennych, jest regularnie zalewana przez wody morskie. Co roku zdarza się tu kilkadziesiąt podtopień i Poważnych zalań. Dzieje się tak dlatego, ponieważ stale podnosi się poziom morza i wód na świecie. Jest to proces, którego człowiek nie jest w stanie powstrzymać. Wobec tego władze Wenecji rozpoczęły budowę falochronów i zapor przeciwpowodziowych. Mają one powstrzymać napór wody na miasto i nie dopuścić do jego całkowitego zatonięcia. Ostatnio także naukowcy z uniwersytetu w Padwie ogłosili nowatorski pomysł. Chcą oni wpompować w piaszczysty grunt pod miastem miliony litrów wody morskiej, co miałoby spowodować zwiększenie objętości gruntu i stopniowe wypchnięcie całego miasta w górę tak, by ponownie znalazło się na bezpiecznej wysokości nad poziomem morza.