Białoruś

Grodno

Grodno

Miasto to położone jest nad Niemnem, niedaleko granicy z naszym krajem. Liczba mieszkańców wynosi ponad trzysta siedemnaście tysięcy osób. Powierzchnia natomiast wynosi osiemdziesiąt kilometrów kwadratowych. Pierwsza wzmianka o Grodnie pochodzi z pierwszej połowy dwunastego wieku. Do najważniejszych zabytków tego białoruskiego…

Witebsk

Witebsk

Liczna ludności tego położonego w północno-wschodniej części Białorusi miasta wynosi trzysta czterdzieści trzy tysiące osób. Pierwsza wzmianka o tym mieście pochodzi z roku 1021. Pod koniec szesnastego wieku Witebsk otrzymał prawa miejskie. W wyniku działań militarnych podczas drugiej wojny światowej…

Homel

Homel

Jest to miasto znajdujące się w południowo-wschodniej części kraju. Liczba mieszkańców wynosi około czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osób. Gród obronny powstał tu na przełomie dziesiątego jedenastego wieku. W swojej historii miasto należało między innymi do Rusi Kijowskiej, Litwy, Księstwa Moskiewskiego,…

Historia Białorusi

Historia Białorusi

Można powiedzieć, że podstawą tej narodowości są takie plemiona jak: plemiona Krywiczów, Dregowiczów i Radymiczów. Pierwsze księstwa na tym terenie powstały w dziewiątym wieku. Kolejne stulecia to udział Białorusinów w powstawaniu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na owe państwa składały się takie…

Geografia Białorusi

Geografia Białorusi

Kraj ten zaliczany jest do Europy Wschodniej, a cały obszar tego państwa położony jest na terenie Niziny Wschodnioeuropejskiej. Na części północnej tego europejskiego kraju leży Pojezierze Białoruskie, natomiast na południu znajduje się Grzęda Białoruska, Przedpolesie oraz błotnista Nizina Poleska. Kraj…

Mińsk

Mińsk

Stolica Białorusi to jedno z najstarszych na Starym Kontynencie miast. Jego powierzchnia wynosi dwieście pięćdziesiąt sześć kilometrów kwadratowych. Liczba ludności wynosi jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset osób. Stolica tego położona jest w centralnej części tego kraju. Miasto położone…

Białoruś

Białoruś

Zdecydowanie największym oraz najważniejszym białoruskim miastem jest stolica, czyli Mińsk. Prawa miejskie Mińsk otrzymał w piętnastym wieku, a pierwsza pisemna wzmianka o nim pochodzi z drugiej połowy jedenastego wieku. Można powiedzieć, że wręcz obowiązkiem każdego przybywającego tu turysty jest zobaczenie…