Kraje Beneluxu

Bruksela

Bruksela

Jest to nie tylko stolica Belgii, ale i również Unii Europejskiej. Swoją siedzibę w tym belgijskim mieście ma między innymi król, NATO i Euroatom. Początki historii tego miasta sięgają roku 966. Stolicą państwa miasto stało się w roku 1830. W…

Amsterdam

Amsterdam

Jest to stolica konstytucyjna Holandii, instytucje rządowe natomiast mają swoje siedziby w innym mieście, to jest w Hadze. Powierzchnia tego miasta wynosi sto trzydzieści kilometrów kwadratowych. W mieście mieszka siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem osób. Cześć obszaru tego…

Miasto Luksemburg

Miasto Luksemburg

Jest to stolica kraju o tej samej nazwie. Jest to najważniejszy ośrodek finansowy oraz administracyjny w Wielkim Księstwie Luksemburga. W położonym na południu Luksemburga mieście swoja siedzibę ma na przykład jedna z instytucji Unii Europejskiej- Trybunał Sprawiedliwości. Początki miasta sięgają…

Luksemburg

Luksemburg

Luksemburg to najmniejsze państwo, które zaliczamy do krajów Beneluksu. Jego powierzchnia wynosi dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć kilometrów kwadratowych. Liczba ludności natomiast wynosi około czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osób. Sąsiadami tego kraju są: Belgia, Niemcy oraz Francja. Najwyższy punkt w…

Holandia

Holandia

Holandia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE), ONZ oraz NATO. Holandia jest monarchią konstytucyjną położoną w zachodniej części Europy nad Morzem Północnym, które oblewa ją od północy i zachodu. Graniczy na południu z Belgią oraz na wschodzie z…

Belgia

Belgia

Powierzchnia tego kraju Beneluksu wynosi trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia osiem kilometrów kwadratowych. W Belgii mieszka około dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osób. Sąsiadami tego europejskiego kraju są: Holandia, Francja, Niemcy, Luksemburg. Państwo dzieli się na następujące językowe strefy:…

Kraje Beneluksu

Kraje Beneluksu

Kraje Beneluksu z pewnością można zaliczyć do najbogatszych krajów na Starym Kontynencie. Belgia to jedne z państw, które zaliczamy do tak zwanych krajów Beneluksu. Przez dłuższy okres czasu tym terytorium rządzili Rzymianie. Większość terytorium tego europejskiego państwa stanowią niziny. Największe…