Częstochowa

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska

Komunikacja w mieście i w jego okolicach obsługiwana jest przez PKM Częstochowa. Przedsiębiorstwo to prowadzić będzie przewóz na kilku liniach tramwajowych oraz kilkudziesięciu liniach autobusowych, które obejmują swoim zasięgiem większą część obszaru całego miasta, a oprócz tego linie podmiejskie w…

Historia klasztoru

Historia klasztoru

Początki istnienia klasztoru na jasnej górze sięgają końca wieku czternastego, kiedy to z Węgier zostali sprowadzeni na te tereny paulini, co uczynił książę Władysław opolski – był on także tym, który funduje im klasztor i wszystkie zabudowania z nim powiązane.…

Sport

Sport

W Częstochowie sport opierał będzie się przede wszystkim na siatkówce oraz żużlu no i oczywiście piłce nożnej. Do najbardziej znanych klubów sportowych zaliczyć będziemy mogli przede wszystkim AZS Częstochowa oraz włókniarza Częstochowa. Drużyny te reprezentują najwyższy światowy poziom w dyscyplinach,…

Jasna Góra

Jasna Góra

Jest jedynie wzgórze w Częstochowie, które popularne jest jednak z powodu mieszczącego się na jego szczycie zespołu klasztornego zakonu paulinów. Jest to obecnie najważniejsze miejsc z kultów maryjnego i od setek lat najważniejsze centrum polskich pielgrzymek. Na jasnej górze znajdować…

Kultura

Kultura

Do najważniejszych instytucji kulturalnych Częstochowy należeć będzie przede wszystkim filharmonia oraz teatr imienia Mickiewicza. Z kulturalną działalnością miasta związany będzie także bezpośrednio ośrodek promowania kultury gaude mater, który jest bezpośrednim organizatorem festiwalu muzyki sakralnej o międzynarodowym zakresie. Na terenie Częstochowy…

Historia

Historia

Powstanie Częstochowy najczęściej datowane jest na wiek szesnasty. Jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa w tychże terenach pochodzić będą z wieku trzynastego, a dokładniej z dokumentów biskupa Krakowa Odrowąża, który nakładał na Częstochowę obowiązek płacenia dziesięciny. Nazwa wywodzić będzie się od…

Częstochowa

Częstochowa

Częstochowa to jedno z większych miast w południowej Polsce – swojego czasu było także stolicą województwa częstochowskiego. Po zmianach administracyjnych w roku 99 zostało jednak dołączone do województwa śląskiego. Całe miasto liczy sobie ponad trzysta tysięcy mieszkańców i znajduje się…