Historia klasztoru

Początki istnienia klasztoru na jasnej górze sięgają końca wieku czternastego, kiedy to z Węgier zostali sprowadzeni na te tereny paulini, co uczynił książę Władysław opolski – był on także tym, który funduje im klasztor i wszystkie zabudowania z nim powiązane. Nazwa jasna góra nadana została klasztorowi przez węgierskich paulinów, co miało stanowić pamiątkę klasztoru macierzystego w Budzie znajdującego się także na Jasnej Górze. Dwa lata później na jasną górę z Rusi sprowadzony został obraz matki boskiej z dzieciątkiem Jezus, który według legendy namalowany został przez Łukasza ewangelistę, na desce stołu, na którym spożywać posiłki miała rodzina Jezusa – są to jednak tak naprawdę podania i nie wiadomo ile znajduje się w nich prawdy.