Cuda świata

Kromlech

Kromlech

Stonehenge nie będzie jednym rodzajem kamiennych kręgów, na terenie wysp brytyjskich oraz Irlandii znaleźć będziemy mogli ich o wiele więcej i określać będziemy je mianem kromlechów. Kręgi takie to przeważnie ustawione pointowo kamienie, nierzadko znajdujące się wokół grobowców. Stawiane były…

Replika

Replika

Istnieje wiele mniejszych, czy też większych replik całego Stonehenge, gdzie jedna z najpopularniejszych i oddająca w pełni ogrom Stonehenge mieści się w Waszyngtonie i wybudowana została jako pomnik wojenny. Oprócz tego w Nowej Zelandii znaleźć będziemy mogli nowoczesną adaptację tegoż…

Carhenge

Carhenge

Carhenge to bardzo ciekawy i dodatkowo jeden z nowszych pomysłów na replikę antycznego i posiadającego dobre kilka tysięcy lat brytyjskiego kamiennego kręgu Stonehenge. Replika ta stworzona z wraków samochodów znajdować będzie się w jednym z małych miasteczek w Nebrasce, czyli…

Archeoastronomia

Archeoastronomia

Cały masyw Stonehenge skierowany jest w stronę północnowschodnią oraz południowozachodnią. Wielka debata na temat znaczenia całej budowli miejsce miała po jednej z publikacji w latach sześćdziesiątych wieku dwudziestego, która twierdziła, że da się znaleźć wiele podobieństw pomiędzy ustawieniem samych głazów…

Historia

Historia

W całej historii oraz modernizacji budowli Stonehenge wyróżniać będziemy cztery kolejne z okresów chronologicznych, gdzie pierwsze elementy tejże budowli powstawać zaczęły prawie pięć tysięcy lat temu. Miejsce w którym powstawała budowla miało swoje wysokie znaczenie kulturowe jednak już o wiele,…

Budowa

Budowa

Stonehenge składać będzie się z kolejnych elementów, które ustawione są od siebie w dosyć dużych odstępach czasowych, jest to spowodowane tym, że całe sanktuarium powstawało przez ponad tysiąc lat. Aleja wiodąca do Stonehenge ciągnąć będzie się na długości kilku kilometrów…

Stonehenge

Stonehenge

Stonehenge z całą pewnością jest jedną z najsłynniejszych europejskich budowli rodzaju megalitycznego, która pochodzić będzie z epoki neolitu oraz epoki brązu. Megalit umiejscowiony jest w południowej Anglii na terenie hrabstwa Wiltshire. Najprawdopodobniej budowla związana była z kultem księżyca i słońca,…

Kultura

Kultura

Znana wszystkim dobrze piętrowa świątynia wykuta w skale na terenie miasta Petra, zwana często także skarbcem faraona, została wykorzystana w czasie kręcenia filmu Indiana Jones, gdzie pełniła ona rolę świątyni chroniącej świętego Grala. To właśnie między innymi ruiny tegoż miasta…

Nabatejczycy

Nabatejczycy

Nabatejczycy, czyli lud bezpośrednio związany z historią miasta Petra, miasta, które wykute zostało w litej skale. Jest to antyczna społeczność semickiego pochodzenia. Według Biblii protoplastą tegoż właśnie narodu miał być Izmael – jeden z synów Abrahama oraz niewolnicy Agary, który…

Znane budowle

Znane budowle

Na terenie Petry wyróżnić będziemy mogli co najmniej kilkanaście znanych i do dzisiaj zachowanych budowli. Jedną z nich będzie Skarbiec Faraona, czyli wykuta w skale piętrowa budowla, której okres powstania to pierwszy i drugi wiek naszej ery. W pewnym sensie…