Budowa

Stonehenge składać będzie się z kolejnych elementów, które ustawione są od siebie w dosyć dużych odstępach czasowych, jest to spowodowane tym, że całe sanktuarium powstawało przez ponad tysiąc lat. Aleja wiodąca do Stonehenge ciągnąć będzie się na długości kilku kilometrów i posiada szerokość kilkunastu metrów. Pierwotnie jej krawędzie ograniczone były przez wały ziemne. Podobne konstrukcje okalają całe stanowisko centralne. Pierwszy z elementów na drodze wiodącej do wnętrza kręgów jest tak zwany Heel Stone, który ustawiony został jako jeden z pierwszych. Mniej więcej w podobnym czasie wewnątrz kredowych wałów pojawiają się cztery kolejne kamienie zwane stacjonarnymi. Zewnętrznym oraz pierwszym kręgiem wykonanym z kamienia jest pierścień składający się z trzydziestu głazów, którego średnia to czterdzieści metrów, a powstanie datowane jest na około dwa i pół tysiąca lat przed naszą erą. Wewnątrz tego pierścienia znajdować będzie się kolejny pierścień niebieskich i egzotycznie wyglądających kamieni. Do samego wnętrza Stonehenge prowadzić będzie nas monumentalna podkowa, która składa się z pięciu trylitów, których wolość przekracza siedem metrów oraz mała podkowa z niebieskich kamieni. Obydwie z nich otwarte są w kierunku całej alei. W samym centrum Stonehenge znajduje się tak zwany Kamień Altar, obecnie jednak już przewrócony. Badania archeologiczne prowadzone wewnątrz wałów kredowych wykazały, że istniały tutaj jamy o średnicy około dwóch metrów i głębokości jednego metra, których odkryć udało się około pięćdziesięciu. Jamy te miały służyć jako swojego rodzaju system przewidywania zaćmień słońca oraz księżyca, jednak teoria ta nie jest do końca potwierdzoną.