Litwa

Olita

Olita

Do większych miast tego wschodnioeuropejskiego kraju zaliczamy również miasto Olita, w którym mieszka około siedemdziesiąt tysięcy osób. Powierzchnia tego położonego w południowej części Litwy miasta wynosi czterdzieści kilometrów kwadratowych. Pierwsza wzmianka o Olicie pojawiała się w drugiej połowie czternastego stulecia,…

Poniewież

Poniewież

Miasto to znajduje się w części środkowej Litwy. Liczba mieszkańców wynosi ponad sto osiemnaście tysięcy osób. Powierzchnia tego litewskiego miasta wynosi natomiast pięćdziesiąt dwa kilometry kwadratowe. Miasto to zostało prawdopodobnie założone w piętnastym wieku, a pierwsza o nim wzmianka pochodzi…

Szawle

Szawle

Powierzchnia tego czwartego biorąc pod uwagę liczbę ludności miasta Litwy wynosi osiemdziesiąt jeden kilometrów kwadratowych. W mieście mieszka około sto trzydzieści cztery tysiące osób. Dla tego kraju miasto to stanowi ważny ośrodek naukowy oraz przemysłowy. Najważniejszym obiektem sakralnym w tym…

Kowno

Kowno

Miasto to jest największym przemysłowym ośrodkiem Litwy. Liczba ludności miasta wynosi około trzysta sześćdziesiąt tysięcy osób. Miasto leży w części środkowej kraju. W dwudziestoleciu między wojennym miasto pełniło funkcję stolicy kraju. Okres ten to rozwój miasta i znaczny napływ ludności.…

Historia Litwy

Historia Litwy

Na terenie tego wschodnioeuropejskiego kraju znaleziono znaleziska, które pochodzą prawdopodobnie z jedenastego wieku przed naszą erą. Od mniej więcej połowy jedenastego wieku kraj ten był lennikiem połockich książąt. Taka sytuacja trwałą aż do roku 1183. Litwa była osiedlana przez liczne…

Wilno

Wilno

Powierzchnia stolicy Litwy wynosi czterysta jeden kilometrów kwadratowych. w tym litewskim mieście mieszka około pięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta osób. Z lat dwudziestych czternastego wieku pochodzi pierwsza wzmianka o Wilnie. W tym samym wieku miały miejsce najazdy Krzyżaków. Pod koniec…

Litwa

Litwa

To niewielkie państwo zaliczamy do krajów Europy Wschodniej. Wilno, stolica Litwa to największe miasto w tym europejskim kraju. To tu miał miejsce chrzest litewskiego kraju. W okresie zygmuntowskim można zauważyć duży rozwój tego miasta. W osiemnastym stuleciu Wilno otrzymało „przydomek”…