Olita

Do większych miast tego wschodnioeuropejskiego kraju zaliczamy również miasto Olita, w którym mieszka około siedemdziesiąt tysięcy osób. Powierzchnia tego położonego w południowej części Litwy miasta wynosi czterdzieści kilometrów kwadratowych. Pierwsza wzmianka o Olicie pojawiała się w drugiej połowie czternastego stulecia, a obowiązująca wtedy nazwą miasta była Aliten. Z rąk króla Stefana Batorego Olita otrzymała w roku 1581 prawa miejskie. Najważniejsze zabytki miasta to kościół pod wezwaniem św. Ludwika oraz kościół pod wezwaniem św. Aniołów Stróżów.