Lubelskie

Przyroda Lubelszczyzny

Przyroda Lubelszczyzny

Jednym z symboli przyrody tego województwa jest Roztocze. Jest to wyżynny wał o długości ponad sto osiemdziesięciu kilometrów i szerokości około piętnastu kilometrów. Na terenie Roztocza znajduje się Roztoczański Park Narodowy. Można w nim spotkać tak rzadkie dziś zwierzęta jak:…

Lublin

Lublin

Pierwsza wzmianka o tym mieście pochodzi z dwunastego wieku. W tym okresie miasto było ważnym grodem obronnym. Miasto prawa miejskie otrzymało w roku 1317. Największy rozkwit Lublin zanotował w okresie po unii lubelskiej (1569). Odbywały się tutaj obrady sejmu, trybunału…

Zamość

Zamość

Miasto liczy prawie siedemdziesiąt tysięcy mieszkańców. Jest to pierwsze w Polsce miasto ukształtowane z uwzględnieniem różnych funkcji. Zostało wzniesione od podstaw na terenie niezamieszkalnym, stanowiło realizację idei miasta idealnego. Miasto założył jeden z magnatów Rzeczypospolitej, hetman wielki koronny Jan Zamoyski.…

Puławy

Puławy

Miasto to leży zaledwie czternaście kilometrów od Kazimierza Dolnego. Majątek tego miasta należał od roku 1732 do znanej rodziny Czartoryskich. W tych czasach Puławy nazywano bardzo często polskimi Atenami. Głównym zabytkiem miasta jest Świątynia Sybilli, dawniej zwana Świątynią Pamięci. Powstała…

Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny

Miasto to jest uznawane za jedne z najpiękniejszych polskich miast. Położone jest nad rzeką Wisłą, a zamieszkuje je około trzy tysiące osób. Na środku rynku Kazimierza Dolnego stoi jak dawniej studnia, a wokół ciekawe budowle sakralne i świeckie. Szczególnie wartymi…

Województwo lubelskie

Województwo lubelskie

Województwo to uważane jest za istne chmielowe zagłębie. Z tego regionu pochodzi około sześćdziesiąt siedem procent krajowej produkcji chmielu. Z województwem kojarzą się tak piękne miasta jak: Kazimierz Dolny, Puławy, Zamość, Lublin. Bardzo piękna jest również przyroda Lubelszczyzny. Kazimierz Dolny…