Lublin

Pierwsza wzmianka o tym mieście pochodzi z dwunastego wieku. W tym okresie miasto było ważnym grodem obronnym. Miasto prawa miejskie otrzymało w roku 1317. Największy rozkwit Lublin zanotował w okresie po unii lubelskiej (1569). Odbywały się tutaj obrady sejmu, trybunału koronnego oraz liczne, powszechnie znane jarmarki. Z Lublinem związani byli Jan Kochanowski oraz Biernat z Lublina. Pierwsza wyższa uczelnia powstała tu w roku 1918, a konkretnie był to Katolicki Uniwersytet Lubelski. Aktualnie w mieście swoje siedziby ma siedem szkół wyższych. W roku 1944 przez pewien czas miasto pełniło funkcje stolicy kraju. Na obrzeżach starego miasta znajduje się efektowna bryła zamku królewskiego. Pierwsze obwarowania ziemno-drewniane powstały tu w XII wieku. Liczne najazdy między innymi Tatarów zmusiły Kazimierza Wielkiego do budowania zamku z kamieni. Przez innego króla, konkretnie przez Władysława Jagiełło ufundowana została kaplica św. Trójcy, która posiadała cenne rusko-bizantyjskie malowidła. To właśnie w tym mieście narodziła się Rzeczypospolita Obojga Narodów. Do interesujących zabytków należy kościół Dominikanów, który powstał w czternastym wieku. Świątynia ta została ufundowana przez króla Kazimierza Wielkiego. Wystrój kościoła początkowo był gotycki, później renesansowy. Od roku 1578 w mieście obradował Trybunał Koronny. Wnętrza tego budynku, zachowały swój klasycystyczny wystrój. Innymi atrakcjami turystycznymi są: Kościół jezuitów pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, XIV wieczna Brama Krakowska.