Japońskie

Jest morzem przybrzeżnym i otoczone jest przez japońskie wyspy stąd jego nazwa Morze Japońskie lub Wschodnie. Połączone jest przez sześć płytkich cieśnin akwenami. Aktualnie toczy się spór o nazwę tego morza na forum międzynarodowym. Korea Południowa chce, aby morze to nosiło nazwę Wschodniokoreańskie. Powierzchnia tego morza wynosi dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy kilometrów kwadratowych. Jego głębokość to tysiąc siedemset pięćdziesiąt trzy metry, a największa głębia to trzy tysiące siedemset czterdzieści dwa metry. Graniczy z Japonią, Koreą Północną, Koreą Południową i Rosją.