Aglomeracja

Katowice obecnie znajdować będą się w centrum największej konurbacji w Polsce, liczącej łącznie prawie trzy miliony ludzi. Nie jest to właściwie aglomeracja, nie wyróżniamy bowiem dominującego całkowicie ośrodka miejskiego. Region ten miał możliwość rozkwitu w okresie dziewiętnastego wieku w szczególności z powodu gwałtownego rozwoju górnictwa i hutnictwa. W tym także wieku podczas tworzenia planów strategicznych utworzony został region GOP, czyli Górnośląski Okręg Przemysłowy. Składa się on obecnie z dwudziestu miast oraz kilkudziesięciu miejscowości leżących na terenie śląska i jednocześnie zagłębia. Obecnie planowana jest i wprowadzana w życie metropolizacja regionu katowickiego, gdzie cała metropolia ma nosić nazwę Silesia.