Kontynenty

Obok oceanów, kontynenty wyróżnione będą jako podstawowe jednostki dzielące świat. Odnosić będzie się to przede wszystkim do ogromnych jeśli chodzi o powierzchnię obszarów lądów na naszej planecie. Kontynenty dodatkowo obejmują wszelkiego rodzaju wyspy, które znajdują się w ich zasięgu, tak zwanym cokole kontynentalnym. Za granice kontynentów przede wszystkim uznajemy obszary wodne, gdzie kontynenty najwyżej łączą się z sobą wąskimi przesmykami. Od definicji tej jednak często się odstępuje, gdyż w tym przypadku Europa i Azja traktowane byłyby jako jeden kontynent. Inni uważać będą, że granicą pomiędzy kontynentami mogą być także bardzo wyraźne i rozbudowane struktury geologiczne różnego rodzaju, między innymi góry. Definicja ta próbuje przede wszystkim uzasadnić powstanie umownej granicy właśnie pomiędzy starym kontynentem a Azją, która obecnie biegnie wzdłuż gór Ural oraz Kaukaz. Inni natomiast twierdzą, że kontynenty są tylko czysto umownymi tworami, szczególnie, że w tradycjach różnych krajów podaje się różną ich liczbę.