Chrześcijaństwo

Większość Starego Kontynentu przez prawie dwa tysiące lat historii i chrześcijaństwa związana była właśnie z tym wyznaniem, jest tak do dzisiaj tylko z pewnymi zmianami. Jedyne różnice jakie występowały to różnice, jeśli chodzi o kolejne odłamy chrześcijaństwa, największą popularnością cieszył się i cieszy katolicyzm, ale oprócz tego bardzo silną grupę stanowi prawosławie, ewangelizm, protestantyzm i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Chrześcijaństwo na długi okres czasu zdominowało większość aspektów życia i było bezpośrednio powiązane z funkcjonowaniem państwa, gdzie instytucje kościelne w większości przypadków wiązały się z tymi państwowymi, co od kilku wieków jest już niepraktykowanym albo zmienianym. Od wczesnego okres wieków średnich, aż prawie do końca wieku dziewiętnastego większość europejskich państw, była krajami chrześcijańskimi, nie wliczając oczywiście tych, które kulturowo są bliższe i etnicznie islamowi.