Ekologia

Jest to nauka o przyrodzie, która zajmuje się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem i wzajemnymi. Zajmuje się też badaniem powiązań między wspólnotą biotyczną, a środowiskiem tym. Termin ten wprowadził niemiecki biolog Ernst Haeckel w 1869 roku. Dokonywał badań nad zwierzętami i otaczającym je światem. Ekologię można podzielić na autekologię, synekologię jak i na metodologię badań, czyli ekologia opisowa, funkcjonalna, ewolucyjna. W dzisiejszych czasach dzieci i młodzież uczą się o ekologii w szkole. Jest wiele organizacji ekologicznych, które walczą o ochronę środowiska. W wielu też krajach powstają różne podatki proekologiczne. Wymusza się także segregację odpadów, aby uchronić przed zniszczeniem i degradacją całą ekologię. Jest też wielu znanych ekologów, jak Humboldt, Krebs, Claude Levi-Strauss, Ernst Haeckel, Eugene Odum, Barrington Moore, Russel Ackoff, Francesco Di Castri. Do najważniejszych pojęć w ekologii uważa się populacja, biocenoza, ekosystem, krajobraz, biosfera, sukcesja ekologiczna.