Parki Narodowe

Przez wiele wieków człowiek korzystał z dobrodziejstw natury w sposób zupełnie niszczycielski. Dopiero od niedawna zaczęliśmy zauważać, że doprowadziło to niemalże do stanu klęski. Wiele gatunków zwierząt i roślin wyginęło z ręki człowieka lub jest zagrożone wyginięciem. W obecnych czasach staramy się w miarę możliwości odbudować choć część zniszczonej przez nas przyrody. Dlatego w miejscach szczególnie cennych przyrodniczo tworzone są tak zwane parki narodowe. Są to tereny o powierzchni większej niż 1000 hektarów, na których zachowały się siedliska roślin, zwierząt, a ochronie podlega tu cała przyroda. Parki podzielone są na obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej. W niektórych są wytyczone obszary, w które człowiek w ogóle nie ma prawa ingerować (tak zwane światowe rezerwaty biosfery. Również tereny przylegające do parków narodowych są objęte specjalnymi prawami, głównie dotyczącymi ochrony zwierząt łownych. Mają one również bardzo duże znaczenie edukacyjne. Specjalnie wybudowane centra dydaktyczne i odpowiednio dobrane szlaki turystyczne, pokazują nam jak powinny wyglądać nasze lasy i jak możemy w tym pomóc.