Zwierzęta leśne

Las to nie tylko wspaniałe drzewa i inne rośliny. Jest on miejscem zamieszkania wielu gatunków zwierząt. Są one dzikie i mogą stwarzać zagrożenie dla człowieka. Część zwierząt jest roślinożerna, inne z kolei są mięsożerne. W każdej z warstw lasu żyją przedstawiciele królestwa zwierząt. W ściółce leśnej doskonale radzą sobie roztocza,ślimaki, żaby, jaszczurki, krety czy jeże. Stanowią one, podobnie jak zamieszkujące runo leśne myszy i nornice, podstawę pożywienia większych zwierząt mięsożernych. Najpopularniejszymi ssakami polskich lasów są zające, sarny, jelenie, lisy i dziki. W niektórych polskich lasach możemy spotkać żubry, łosie oraz wilki, żbiki i rysie. W koronach drzew oraz dziuplach wydrążonych w pniach żyją ptaki, a najbardziej popularnymi gatunkami są kosy, dzięcioły, zięby, rudziki oraz sówki. Większość zwierząt woli lasy liściaste, które dają im lepsze schronienie oraz są lasami bardziej wilgotnymi. Należy pamiętać, że zwierzęta żyjące w naszych lasach są pod ochroną , co oznacza, że nie wolno ich zabijać, okaleczać, chwytać, przetrzymywać oraz niszczyć ich legowisk.