Ukraina

Donieck

Donieck

W tym mieście mieszka jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące osób. Powierzchnia Doniecka wynosi trzysta pięćdziesiąt osiem kilometrów kwadratowych. Można powiedzieć, że Donieck jest typem miasta przemysłowego. To ukraińskie miasto zostało założone w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. Dawniej często nazywane…

Dniepropetrowsk

Dniepropetrowsk

To ukraińskie miasto położone jest nad Dnieprem. W mieście mieszka około jeden milion trzydzieści osiem tysięcy osób. Natomiast powierzchnia miasta wynosi czterysta pięćdziesiąt kilometrów kwadratowych. W drugiej połowie dziewiątego wieku powstał tu klasztor, który został zniszczony w trzynastym wieku przez…

Charków

Charków

To ukraińskie miasto znajduje się w części w północno-wschodniej tego wschodnioeuropejskiego kraju. Biorąc pod uwagę wielkość miasto to zajmuje drugie miejsce w kraju. Jego powierzchnia wynosi trzysta kilometrów kwadratowych, na których mieszka około jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osób.…

Historia Ukrainy

Historia Ukrainy

Za pierwszych władców tych ziem uważani są Normanowie. Konkretnie pierwszym władcą był prawdopodobnie książę Ryryk, który w drugiej połowie dziewiątego wieku założył Nowogród Wielki, co jest uznawane za początek historii Rusi. Ten władca założył także Ruś Nowogrodzką, czyli pierwsze kraj…

Lwów

Lwów

W zachodniej części tego kraju największym miastem jest Lwów. Miasto to przed drugą wojną światową było stolicą jednego z województw należących do Polski. Był to jeden z ważniejszych ośrodków nauki i kultury naszego kraju. Miasto założył Daniel Halicki w drugiej…

Kijów

Kijów

Leżąca nad Dnieprem stolica Ukrainy ma powierzchnię wynosząca osiemset trzydzieści dziewięć metrów kwadratowych. W tym mieście mieszka około dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta osób. Początek powstawania miasta szacuje się na piąty wiek. Cztery stulecia później Kijów był znany jako…

Ukraina

Ukraina

Stolica tego kraju, czyli Kijów położony jest nad Dnieprem. Historia tego miast jest bardzo bogata, a jego początki sięgają piątego stulecia. Miasto borykało się w okresie średniowiecznym z najazdami Tatarów. W szesnastym wieku w posiadaniu tego ukraińskiego miasta była Korona…