Ukraina

Stolica tego kraju, czyli Kijów położony jest nad Dnieprem. Historia tego miast jest bardzo bogata, a jego początki sięgają piątego stulecia. Miasto borykało się w okresie średniowiecznym z najazdami Tatarów. W szesnastym wieku w posiadaniu tego ukraińskiego miasta była Korona Polska. Od wieku siedemnastego bardzo duży wpływ na Kijów miała Rosja. Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Kijów jest stolicą niezależnego kraju. Współcześnie miasto jest największych, a także najważniejszym miastem ukraińskim. Za pierwszego władcę ziem współczesnej Ukrainy uważa się książę Ryryka. W dwunastym stuleciu obszar ten był podzielony na bardzo wiele dzielnic. Obok Kijowa najbardziej znanym miastem ukraińskim jest Lwów, z którym związanych jest wiele naszych rodaków. Przed drugą wojną światową miasto należało do naszego kraju, dlatego można zauważyć silnie związki tego miasta z naszą kulturą. Większymi miastami tego wschodnioeuropejskiego kraju są również: Charków, Dniepropetrowsk oraz Donieck.