Kijów

Leżąca nad Dnieprem stolica Ukrainy ma powierzchnię wynosząca osiemset trzydzieści dziewięć metrów kwadratowych. W tym mieście mieszka około dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta osób. Początek powstawania miasta szacuje się na piąty wiek. Cztery stulecia później Kijów był znany jako Könugard. Pod koniec dziesiątego wieku odbył się tu chrzest Włodzimierza Wielkiego, który został uznany za chrzest Rusi. W pierwszej połowie trzynastego wieku Kijów został najechany przez Tatarów. Ponownie miasto zostało najechane przez Tatarów pod koniec piętnastego wieku. W roku 1494 miasto otrzymało prawa magdeburskie. W wyniku podpisania unii lubelskiej Kijów należał do Korony Polskiej. W latach osiemdziesiątych siedemnastego wieku miasto należało do Rosji. W kolejnych dwóch stuleciach miasto było ważnym ośrodkiem wojskowym Rosji. W roku 1918 utworzono Ukraińską Republikę Ludową, której stworzenie ogłoszono właśnie w Kijowie. Toczono boje z bolszewikami, którzy dwa lata później zdobyli miasto. Stolicą niepodległej Ukrainy miasto jest od roku 1991. Obecnie Kijów jest ważnym ośrodkiem przemysłu tego kraju. Główne gałęzie przemysłu to: przemysł maszynowy, elektrotechniczny, spożywczy oraz środków transportu. Miasto posiada wiele atrakcji oraz zabytków. Do nich zaliczamy między innymi: Kościół świętego Mikołaja z roku 1899, Ławrę Peczerską, Sobór Mądrości Bożej, Cerkiew świętego Andrzeja, Plac Niepodległości, Złotą Bramę, Monaster Wydubicki, Sobór świętego Włodzimierza.