Warszawa

Stolica Polski przed I wojną światową nie było miastem zbyt ciekawym, interesującym. Warszawa rozrosła się w okresie międzywojennym. W roku 1944 lewobrzeżna Warszawa stała się kompletną ruiną. Jednak miasto udało się odbudować. Zwiedzanie miasta należy rozpocząć od palcu Zamkowego i Starego Miasta. Król Zygmunt III Waza w roku 1956 przeniósł swą siedzibę z bardzo znanego Krakowa do bardziej centralnie położonej Warszawy. W roku 1644 król Władysław IV ku czci swojego ojca wzniósł Kolumnę Zygmunta- pomnik przed zamkiem, który stał się jednym z symboli Warszawy. Stare Miasto znajduje się na Liście Światowego dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Na Starym Mieście znajduje się najstarszy oraz najważniejszy warszawski kościół- Katedra św. Jana Chrzciciela. To tu odbyły się koronacje Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Natomiast plac Zamkowy uznawany jest za szczególne miejsce w stolicy Polski. Najważniejszą budowlą jest Zamek Królewski. To w Zamku uchwalono Konstytucje 3 maja. Równie ważnymi miejscami w stolicy naszego kraju są: pałac Pod Blachą, plac Piłsudskiego, Krakowskie Przedmieście, Aleje Ujazdowskie, Łazienki, Pałac Rzeczypospolitej, Wilanów, Pałac Kultury i Nauki.