Syberia

Ta znana geograficzna kraina na kontynencie azjatyckim ma powierzchnie, która wynosi około dziesięciu milionów kilometrów kwadratowych albo około dwanaście milionów siedemset tysięcy kilometrów kwadratowych. Pochodzenie nazwy tej krainy geograficznej jest niejednoznaczne. Występuje kilka, a nawet kilkanaście tłumaczeń, niektóre z nich to: błoto, bagno, groźny pies, szary wilk. Tą krainę geograficzną dzielimy na następujące regiony: Wyżyna Środkowosyberyjska, Nizina Zachodniosyberyjska, góry północnowschodniej Syberii oraz góry południowej Syberii. Ważne rzeki tej krainy to między innymi: Ob., Lena, Angara. Obszar ten charakteryzuje się również sporą ilością jezior, z których największe to Bajkał oraz Tajmyr. Na tym tereniu występuje tundra, tajga, pustynie arktyczne, lasostep oraz lasotundra. Zdecydowanie najbardziej typowym krajobrazem jest tu tundra, charakteryzująca się występowaniem głównie drzew iglastych. W tej krainie geograficznej mieszka około dwadzieścia pięć milionów ludzi. Gospodarka tego rejonu odgrywa w Azji dużą rolę. Występuje tu między innymi ropa naftowa, gaz ziemny, złoto, platyna, diamenty, węgiel.