Sierra Leone

Leży na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Jest to republika z prezydentem jako głową państwa. Językiem urzędowym jest angielski, a stolicą Freetown. Sąsiaduje z Liberią oaz Gwineą. Klimat jest typowo podrównikowy, bardzo wilgotny, z sezonowością. Można tutaj spotkać roślinność sawannową aż po lasy tropikalne. Kraj ten dzieli się na trzy prowincje i Obszar Zachodni. Głównym miastem jest właściwie sama stolica, która jest ważnym ośrodkiem handlowo-kulturowym. Kraj ten jest jednym z najbiedniejszych na świecie. gospodarka opiera się przede wszystkim na wydobyciu diamentów i to praktycznie wyłącznie na tym. Ponadto w drobnych odsetkach uprawiane jest rolnictwo i rybołówstwo.