Dziedzictwo kulturowe

Kultura Wyspy Man jest zbliżona co prawda jest do kultury Wielkiej Brytanii, gdyż najbardziej jest z nią powiązana, jednak nie bez wpływu jest tu też kultura celtycka, wynikają z osiedlenia się tu Celtów w pierwszych wiekach pierwszego tysiąclecia naszej ery. Na Wyspie znajdziemy muzea, teatry, festiwale muzyczne, a także spotkamy się wszechobecnym folklorem, objawiającym się między innymi we własnej niepowtarzalnej kuchni. Ciekawym miejscem jest dom Mannanam, w którym poznamy celtycką przeszłość Wyspy Man, jak i również przeszłość za czasów Wikingów.