Roślinność

Jako, że Azja jest kontynentem, który rozciąga się prawie na wszystkich możliwych strefach klimatycznych dlatego wyróżnimy tutaj także większość stref roślinnych. Zaczynając od Arktyki, gdzie północne krańce kontynentu znajdują się właśnie w okolicach koła podbiegunowego i graniczą z Oceanem Arktycznym, występuje tutaj między innymi noc oraz dzień polarny. W środowisku tym życie roślinne skupiać będzie się przede wszystkim w okolicach morza. Głównie występującymi w tych trudnych warunkach roślinami będą porosty, mszy i inne proste formy rośliny. Przesuwając się coraz bardziej w dół przenosić będzie się w kolejne strefy klimatyczne oraz roślinne. W tym momencie przychodzi czas na tundrę, skrajnie północne krańce kontynentu. Klimat będzie tutaj delikatniejszy niż ten arktyczny, jednak także nie będzie należał do najprzyjemniejszych. Kolejne tereny będzie zdominowane przez tajgę, czyli zaczyna robić się coraz bardziej zielono. Stanowić będzie ona dodatkowo jeden z największych biomów na świecie, który dzięki niewielkiej eksploatacji przez człowieka zachował się w bardzo dobrym stanie. Idąc dalej wyróżnić możemy jeszcze azjatycki stepy, pustynie oraz półpustynie, lasy liściaste, które przeważać będą w umiarkowanej klimatycznie strefie Azji, lasy zwrotnikowe, lasy równikowe oraz roślinność charakterystyczną przede wszystkim dla klimatu górskiego. Na stokach Himalajów od strony południowej znaleźć możemy równikowe lasy oraz część lasów zwrotnikowych, sięgać będą one do wysokości około trzech tysięcy metrów.