Budowa geologiczna

Z całą pewnością budowę geologiczną Azji będzie można uznać za co najmniej złożoną. Do najstarszych elementów zaliczymy formy pochodzące jeszcze z okresu prekambryjskiego. Niektóre z ich stanowiły element Gondwany, dawnego kontynentu, i dopiero w czasie kenozoiku dołączyły się do Azji. Obok struktur czysto prekambryjskich istnieje możliwość wyróżnienia także platform z okresu paleozoicznego, położone są one głównie w zachodniej części kraju. Pozostałą część kraju stanowić będą pochodzące z różnych obszarów państwa orogeny, gdzie najstarsze z nich powstawały na przełomie prekambru raz paleozoiku.