Port Hel

W porcie w Helu znajduje się przystań rybacka, pasażerska, jachtowa oraz przejście graniczne. Port wyposażony jest w dwa zewnętrzne falochrony, długość zachodniego wynosi sześćset piętnaście metrów, południowego sto osiemdziesiąt metrów. Nabrzeże portu wynosi tysiąc sześćset trzydzieści metrów, głębokość w porcie natomiast wynosi cztery-osiem metrów. Zanim powstał tu port wybudowano tu w roku 1883 kotwicowisko dla rybaków. Jego szerokość wynosiła około trzysta pięćdziesiąt metrów. W późniejszym czasie zostało dobudowane molo, którego długość wynosiła sto dwadzieścia metrów. Na początku lat dwudziestych ubiegłego stulecia postanowiono częściowo wymienić drewnianą konstrukcję na betonową. Dane pochodzące z tych lat mówią, że w porcie zarejestrowało się sto osiemdziesiąt rybaków, sto siedemdziesiąt pięć rybackich łodzi żaglowo-motorowych oraz czterdzieści dwa kutry motorowe. Rok 1932 to gruntowna modernizacja portu, podczas której przedłużono falochron zachodni oraz zastąpiono drewniane elementy nadbudową betonową. Pod koniec lat dwudziestych postanowiono wybudować port dla Marynarki Wojennej.