Koloseum

Koloseum, jedna z popularniejszych i bardziej charakterystycznych budowli, której twórcami są mieszkańcy antycznego Rzymu – inaczej będzie zwana także amfiteatrem Flawiuszów od nazwy dynastii, która była odpowiedzialna za jego wzniesienie. Koloseum samo w sobie to ogromna wręcz budowla w kształcie elipsy, której długość i szerokość wahać będą się w okolicach stu pięćdziesięciu metrów, obwód posiada ponad pół kilometra, a wysokość to kilkadziesiąt kolejnych metrów. Widownia Koloseum mieścić mogła od czterdziestu do nawet dziewięćdziesięciu tysięcy osób. Oprócz tego posiadała bardzo dobrze rozbudowane galerie komunikacyjne, sieć korytarzy umożliwiających szybkie dostanie się z jednego końca Koloseum do drugiego oraz podziemne pomieszczenia, w którym przetrzymywano zwierzęta, czy też zawodnicy mogli przygotować się do swoich występów na arenie. W środku budowla składała będzie się z pięciu różnych kondygnacji, cztery z nich zbudowane zostały w postaci układu pomieszczeń, które wydzielone są filarami, ścianami i tak dalej, posiadającymi sklepienia kolebkowe. Umieszczone są tam także bufety, szatnie, pomieszczeni dla gladiatorów i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych.