Zwiedzanie

Zwierzęta leśne

Zwierzęta leśne

Las to nie tylko wspaniałe drzewa i inne rośliny. Jest on miejscem zamieszkania wielu gatunków zwierząt. Są one dzikie i mogą stwarzać zagrożenie dla człowieka. Część zwierząt jest roślinożerna, inne z kolei są mięsożerne. W każdej z warstw lasu żyją…

Ochrona lasów

Ochrona lasów

Istnieje teoria mówiąca, że przed milionami lat większość lądów Ziemi porośnięta była lasami. Dopiero niszczycielska działalność człowieka sprawiła, że większość z nich na zawsze zniknęła. Przez wiele wieków ludzie wycinali i wypalali lasy aby zdobyć jak największe tereny nadające się…

Parki Narodowe

Parki Narodowe

Przez wiele wieków człowiek korzystał z dobrodziejstw natury w sposób zupełnie niszczycielski. Dopiero od niedawna zaczęliśmy zauważać, że doprowadziło to niemalże do stanu klęski. Wiele gatunków zwierząt i roślin wyginęło z ręki człowieka lub jest zagrożone wyginięciem. W obecnych czasach…

Drzewa liściaste

Drzewa liściaste

Pierwsze rośliny okrytozalążkowe pojawiły się na Ziemi około 160 milionów lat temu. Do roślin tych należą wszystkie drzewa liściaste. Ogólnie istnienie ponad dwadzieścia tysięcy gatunków drzew. Możemy podzielić je na drzewa liściaste, iglaste, palmy i paprocie. Znamy dwa rodzaje drzew…

Drzewa iglaste

Drzewa iglaste

Trzysta milionów lat temu na Ziemi pojawiły się pierwsze rośliny nagozalążkowe. Należą do nich między innymi wszystkie drzewa iglaste. Cechą charakterystyczną tych drzew jest to, że nie zrzucają one na zimę igieł. Wyjątkiem jest modrzew, który ma igły sezonowe. Większość…

Drzewa

Drzewa

Aby Ziemia zasługiwała na miano zielonej planety, niezbędne jest utrzymanie przy życiu lasów. Niestety, niszczycielska gospodarka człowieka w połączeniu ze zmianami klimatu powoduje nieodwracalne zmiany ilościowe oraz jakościowe w ziemskim drzewostanie. Dopiero odpowiednia edukacja ekologiczna może spowodować, że człowiek zacznie…

Kotliny

Kotliny

Jak wiadomo kotlina jest odwrotnością wyżyny, czyli wydłużoną rozległą wklęsłą formą terenu. Ze wszystkich stron otoczona jest przez wzniesienia. Rozróżnia się w postaci zamkniętej, czyli bezodpływowej lub otwartej. Kotlina powstaje na skutek ruchów górotwórczych lub w wyniku erozji. Kotliny dzieli…

Niziny

Niziny

Jak wiadomo nizina pokrywa jedną trzecią powierzchni ziemi. Jest to forma ukształtowania terenu leżącego do trzystu metrów nad poziomem morza. Na mapach hipsometrycznej oznaczana jest kolorem jasnozielonym. Niziny można popielic n nadbrzeżne, kontynentalne. Dzieląc je zaś pod względem wysokościowym, to…

Wyżyny

Wyżyny

Jak wiadomo wyżyny to jeszcze nie góry, ale muszą one przekraczać trzysta metrów, ale wysokości względne są mniejsze nić te trzysta metrów. Z wyżyn wyłączą się góry i przyjmuje się, że dolna granica ma powyżej dwieście metrów nad poziomem morza.…

Jeziora

Jeziora

Na całym świecie są jeziora, które są naturalnym zbiornikiem wodnym. Występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia, w którym gromadzą się wody powierzchniowe. Zasilają one też straty powstałe w wyniku parowania lub odpływu wody. Większość jezior umieszczona jest na terenach polodowcowych i…