Drzewa

Aby Ziemia zasługiwała na miano zielonej planety, niezbędne jest utrzymanie przy życiu lasów. Niestety, niszczycielska gospodarka człowieka w połączeniu ze zmianami klimatu powoduje nieodwracalne zmiany ilościowe oraz jakościowe w ziemskim drzewostanie. Dopiero odpowiednia edukacja ekologiczna może spowodować, że człowiek zacznie bardziej uważnie przyglądać się otaczającej go przyrodzie. Zapewne wiele osób będzie bardzo zaskoczona, jak wiele rodzajów drzew otacza nas, jak wiele rodzajów lasów jest na świecie i jak duże korzyści czerpiemy z nich. Dla większości lasy są cennym źródłem drewna opałowego i ….cienia. A przecież od niepamiętnych czasów ludzie odnosili się do drzew w sposób szczególny. W przeszłości, ze względu na swoje rozmiary i długowieczność, często były one przedmiotami kultu. W chwili obecnej zajmują one tylko jedną dziesiątą powierzchni lądów naszej planety. Dlatego większość państw próbuje zalesiać coraz większe obszary, aby osiągnąć ok 25% udział lasów w ogólnej powierzchni kraju.