Australia

Oceania

Oceania

Oceania, czyli region geograficzny na Oceanie spokojnym, w który wliczać będą się wyspy, które można tam znaleźć. Wraz z Australią, Oceania tworzy osobny kontynent. Cała oceania zamieszkana jest obecnie przez prawie czternaście milionów ludzi. Samo rozmieszczenie tejże ludności jest strasznie…

Góry Wododziałowe

Góry Wododziałowe

Wielkie Góry wododziałowe zaliczane są d jednego z australijskich pasm górskich, który ciągnie się od wschodnich wybrzeży australijskich aż p półwysep Jork, który znajduje się od strony północnej, cała ich przestrzeń to prawie cztery tysiące kilometrów. Największe szczyty, powyżej dwóch…

Góra Kościuszki

Góra Kościuszki

Z całą pewnością góra Kościuszki jest najwyższym szczytem na jaki będzie można natknąć się na terenie całego kontynentu australijskiego, jego wysokość to dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem metrów nad poziom morza. Sama góra położona jest w górach śnieżnych, a dokładniej…

Rzeźba terenu

Rzeźba terenu

Wschód kontynentu australijskiego to przede wszystkim masywy górskie, których wypiętrzenie miało miejsce w kresie hercyńskich procesów górotwórczych, na zachodzie natomiast rozciągają się wyżyny. Pomiędzy nimi natomiast znajdują się niziny, mimo to średnia wysokość kontynentu nad poziom morza ustalona jest na…

Australia

Australia

Australia jest najmniejszym z kontynentów, które możemy wyróżnić, nawet jeśli pod uwagę bierzemy wszystkie wyspy, których jest tam dosyć sporo. W Polskim nazewnictwie stosowane jest także określenie Australii oraz Oceanii, czyli regionu geograficznego, który swoim zasięgiem obejmuje przede wszystkim kontynent…

Warunki geologiczne

Warunki geologiczne

Na samym początku Australia stanowiła część jednego z super kontynentów jakim była Gondwana. Nadanie końcowego kształtu miało miejsce w momencie rozpoczęcia się orogenzy kaledońskiej. Obniżenie poziomu wód w oceanach w czasie plejstocenu dało możliwość na migrację zwierząt, roślin, ale także…

Klimat Australii

Klimat Australii

Kontynent australijski obejmuje trzy strefy klimatyczne: strefę podrównikową, strefę zwrotnikową oraz strefę podzwrotnikową. Do czynników, które mają wpływ na występujący tu klimat zaliczamy przede wszystkim odosobnienie kontynentu, bliskość wodnych zbiorników oraz szerokość geograficzną. Najcieplejszym miesiącem jest tu styczeń, a najzimniejszym…

Koala

Koala

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych australijskich zwierząt jest należący do gatunku torbacza koala. To nadrzewne roślinożerne zwierzę żyje przeważnie samotnie, albo w małych grupach. Niektóre źródła podają, że nazwa tego zwierzęcia znaczy nie pije. Popularnie zwierzę to określamy misiem koala. Zwierzę…

Nowa Zelandia

Nowa Zelandia

To wyspiarskie państwo ma powierzchnię wynosząca dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt kilometrów kwadratowych. Natomiast liczna ludności wynosi cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osób. Przetłumaczona tradycyjna nazwa tego państwa brzmi Kraj Długiej Białej Chmury. Za odkrywcę tego…

Australia- państwo

Australia- państwo

Biorąc pod uwagę powierzchnię Australia zajmuje szóste miejsce na świecie. Jej powierzchnia całkowita bowiem wynosi siedem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt kilometrów kwadratowych. Stolicą kraju jest Canberra, ale bardziej popularnymi miastami australijskimi są Sydney oraz Melbourne. Kraj ten…