Rzeźba terenu

Wschód kontynentu australijskiego to przede wszystkim masywy górskie, których wypiętrzenie miało miejsce w kresie hercyńskich procesów górotwórczych, na zachodzie natomiast rozciągają się wyżyny. Pomiędzy nimi natomiast znajdują się niziny, mimo to średnia wysokość kontynentu nad poziom morza ustalona jest na trzysta metrów. W budowie całego kontynentu wyróżnić będziemy mogli przede wszystkim wyżyny Zachodnioaustralijską, czy też bardzo popularne Wielkie Góry Wododziałowe. Oprócz tego Australia od strony północnej otoczona jest przez jedną z najbardziej urodziwych i rozbudowanych raf koralowych, której długość to obecnie ponad dwa tysiące metrów. Centralna część kraju to przede wszystkim pustynne, czy też półpustynne obszary, wyróżnić można między innymi wielką pustynię piaszczystą, pustynię Gibsona, wielką pustynię wiktorii, pustynię, Simpsona i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych.