Kolorado

Leży w Górach Skalistych, które mieszczą się w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Zajmuje częściowo następujące stany USA: Kolorado, Utah, Nowy Meksyk oraz Arizonę. Przede wszystkim występują tam twory prekambryjskie, osady paleozoiczne i mezozoiczne. Ciągną się też południowo wypiętrzenia tworzone przez Kordyliery. Występującymi tam rzekami są: Kolorado, Green oraz San Juan, które biegną przez wielkie kaniony, w potężnych masywach górskich i wyżynach. Przede wszystkim znaleźć tam można roślinność pustynną i półpustynną. Klimat jest głównie podzwrotnikowy kontynentalny, wybitnie suchy. Znaleźć tam można złoża wanadu, molibdenu oraz uranu.