Ludność Europy

Ludność tego kontynentu liczy około siedemset dwanaście milionów osób. Większą liczbę mieszkańców posiada kontynent azjatycki oraz afrykański. Zauważa się stopniowe zmniejszanie liczby ludności Starego Kontynentu. Szacuje się, że w roku 2050 Europę będzie zamieszkiwać tylko sześćset pięćdziesiąt trzy miliony osób. Jeśli chodzi o gęstość zaludnienia to najwyższy wskaźnik ma Monako, Gibraltar, Malta oraz Wyspy Normandzkie, a najniższy wyspy Svalbard, Islandia, Norwegia i Finlandia. Europa charakteryzuje się niskim przyrostem naturalnym, który wynosi około dwóch procent. Mieszkaniec europejskiego kontynentu żyje średnio siedemdziesiąt osiem lat.