Kontynenty

To jedna z podstawowych jednostek podziału naszego globu. Są to obszary lądowe, które mają olbrzymią powierzchnię. Do tej powierzchni kontynentu zalicza się również przybrzeżne wyspy. Właściwie nie ma jednej definicji kontynentu. W różnych krajach podaje się różną liczbę kontynentów. Jedne kraje podają liczbę sześciu, inne na przykład pięciu. Niejasne jest pochodzenia słowa kontynent. Przypuszcza się, że pochodzi od terra continans, co oznacza ciągły obszar ziemi. Wszystkie kontynenty oprócz Antarktydy są przedmiotem dyskusji. Na tych dyskusjach najczęściej padają następujące pytania: Eurazja czy Azja i Europa? Ameryka Południowa, Ameryka Północna czy Ameryki? Australia to wyspa czy kontynent? Geografia fizyczna podaje, że Azja oraz Europa to jeden kontynent. Jednak w wyniku historycznych uwarunkowań uznaje się, że są to oddzielne kontynenty. Na fladze olimpijskiej Ameryka Północna i Ameryka Południowa „reprezentowane” są przez jedno koło. Australie natomiast nazywa się kontynentem, często również pada określenie na ten teren największej na świecie wyspy.