Twierdza Grudziądz

Twierdza Grudziądz jest zabytkowym zespołem fortów, powstałych w większej mierze w wieku dziewiętnastym na terenie miasta Grudziądz oraz w jego okolicach. Zadaniem twierdzy było przede wszystkim chronienie miasta i strategicznej infrastruktury (przede wszystkim postu na wiśle), w przypadku agresji ze strony Rosjan. Centralnym punktem całej twierdzy jest cytadela – znajduje się ona w północnej części miasta i jest jednym ze starszych elementów całej zabudowy ochronnej. Umocnienia te wykorzystywane były głównie na początku wieku dziewiętnastego oraz w czasie drugiej wojnie światowej. Ich mała eksploatacja sprawiła, że zachowały się w bardzo dobrym stanie do dnia dzisiejszego.