Kultura Niemiec

Początki literatury tego kraju to okres średniowiecza. Bardzo ważne dzieło pochodzące z tego okresu to Pieśń o Nibelungach, nieznanego autora. Dużą rolę w literaturze odegrał Marcin Luter, który przetłumaczył Biblię. Do ważnych literatów niemieckich z pewnością możemy zaliczyć między innymi: Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, bracia Grimm. Z dziedziny filozofii wyróżnili się: Gottfried Wilhelm Leibniz, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karol Marks. Muzykę niemiecką powinno się bardzo szeroko opisać. Państwo niemieckie posiada bowiem wiele znakomitych muzyków. Ważną rolę w rozwoju tej dzidziny kultury odegrała reformacja. W wieku dziewiętnastym za symbol muzyki niemieckiej uznawano Jana Sebastiana Bacha. Ważnym ośrodkiem był Wiedeń, gdzie działał na przykład Wolfgang Amadeus Mozart. Kolejną ważna postacią jest Ludwig van Beethoven, jego twórczość odegrała ważną rolę na rozwój muzyki. Z okresu romantyzmu trzeba wyróżnić twórczość Richarda Wagnera, Roberta Schumanna. Kolejni wybitni muzycy to Richard Strauss, Paul Hindemith, Karlheinz Stockhausen.

Przeczytaj koniecznie: Biografia Beethovena – zyciorysy.info/ludwig-van-beethoven/