Historia

Jeśli chodzi o najstarsze ślady osadnictwa na rosyjskich terenach, a dokładniej chodzi tutaj właśnie o tereny podmoskiewskie to pochodzą one z okresu kilkuset lat przed naszą erą. W wieku dziewiątym mieściła się tu jedna z osad muromskich. Najstarszy z zachowanych zapisów, który dotyczy Moskwy bezpośrednio pochodzi natomiast z pierwszej połowy wieku dwunastego, kiedy wydana została dyrektywa rozbudowania jednej z drewnianych baszt, co dawało tym samym początek moskiewskiemu kremlowi. Ten sami wiek przynosi jednocześnie otoczenie całego miasta murami obronnymi. W wieku trzynastym Moskwę zdobywają i niszczą w dużej części wojska Batu-chana. Wiek trzynasty to odbudowa miasta i wydzielenie jego terenów jako księcia moskiewskiego dla syna władcy, a mianowicie Daniela. Stolicą tegoż księstwa cały czas była właśnie Moskwa, która odznaczała się między innymi bardzo dobrym usytuowaniem geograficznym, które dawało bardzo duży gwarant bezpieczeństwa i ochronę jeśli chodziło o ewentualne najazdy oraz ataki, czy też przejmowanie szlaków handlowych, które dostarczały miastu bardzo dużej ilości środków finansowych. Dzięki bardzo długim okresom pokoju w początkowej historii tegoż właśnie księstwa bardzo szybko rosła ludność miasta. Moskwa od tego czasu, aż do dnia dzisiejszego pełni bardzo ważną rolę w skali całego kraju i jest ośrodkiem władz oraz posiada strategiczne znaczenie jeśli chodzi o politykę, ekonomię, sztukę i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych elementów posiadających w tym przypadku znaczenie.