Kreml

Kreml jest warownym grodem znajdującym się na wzgórzu, z lewej strony rzeki Moskwy. Jego łączna powierzchnia wynosić będzie prawie trzydzieści hektarów, jest to więc dosyć spory kawałek terenu. Warownia posiada dodatkowo zabudowania książęce, cerkwie oraz budynki o charakterze administracyjnym. Jest to najbardziej znany z wszystkich rosyjskich kremli, a dokładniej mówiąc kreml moskiewski, który już od czternastego wieku był siedzibą monarchów księstwa moskiewskiego, następnie rosyjskich carów. Czas jego budowy przypada na dwunasty wiek. W postaci, w jakiej znamy go obecnie, z drobnymi zmianami, powstał w wieku szesnastym i obejmuje od tego czasu liczne pałace, sobory, cerkwie, a później otoczony został także wysokim ceglanym murem, który posiada dodatkowo dwadzieścia baszt.