Wieliczka

Wieliczka jest jedną z najstarszych na całym świecie kopalni soli kamiennej. Jej nazwa wywodzi się bezpośrednio od miejscowości w której się mieści (zlokalizowana jest ona zaraz pod Krakowem. Sole, które cały czas jeszcze wydobywane są w kopalni pochodzą z okresu nazywanego mocenem i na miejscu tym znalazły się dzięki ruchom orogenezy alpejskiej (ich pierwotne miejsce było oddalone od Wieliczki o co najmniej kilkadziesiąt kilometrów). Kopalnia w drugiej połowie wieku dwudziestego znalazła się na liście krajowego rejestru zabytków, w tym samym czasie także wpisano ją na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Cała kopalnia liczy sobie dziewięć różnych poziomów, gdzie ostatni z nich znajduje się na głębokości poniżej trzystu metrów. Długość wszystkich chodników oraz trzech tysięcy wyrobisk przekracza trzysta kilometrów.