Wawel

Wawel jest jednym z najbardziej charakterystycznych polskich wzgórz, którego wysokość sięga dwustu dwudziestu metrów nad poziom morza i które położone jest na lewym brzegu rzeki Wisły. Przybiera ono charakter tektonicznego zrębu powstałego jeszcze kilkanaście milionów lat temu. Samo wzgórze nie byłoby niczym nadzwyczajnym, gdyby nie fakt, że to właśnie na nim umieszczony został zamek królewski oraz katedra świętego Stanisława oraz Wacława, które razem tworzą cały kompleks pałacowy i zabytkowy. Oprócz tego częścią całego kompleksu są poszczególne fortyfikacje wawelskiego wzgórza. Jak wskazują badania już nawet setki tysięcy lat przed naszą erą wzgórze to miało być miejscem na którym znajdowały się ważne ośrodki administracyjne, kulturowe, czy też wyznaniowe i miejscem takim pozostaje do dzisiaj. Najdynamiczniejszy rozwój tego miejsca przypada jednak na początek wieku jedenastego kiedy to też Kraków staje się siedzibą polskich władców i stolicą całego państwa, wtedy też rozpoczynają się budowy pierwszego z kompleksów pałacowych na szczycie wzgórza. Przez wszystkie kolejne epoki budowla byłą modernizowana, poprawiana, zmieniania oraz remontowana, co powoduje, że wyróżnia ją mnogość stylów, przepych łączony z minimalizmem oraz wiele innych wpływających na jej atrakcyjność. Zwiedzając kolejne segmenty mamy możliwość przedostania się z czysto renesansowego dziedzińca do pomieszczeń, które są charakterystyczne dla baroku. Obecnie zwiedzającym udostępnia się zaledwie część z wszystkich elementów infrastruktury pałacowej oraz katedralnej, nie można jednak narzekać, gdyż wszystko przedstawione jest w bardzo ciekawy sposób.