Tatry

Najwyższym pasmem w Karpatach są Tatry. Ich powierzchnia wynosi siedemset osiemdziesiąt pięć kilometrów kwadratowych. Większa część ich leży po stronie Słowacji. W Tatrach jest Tatrzański Park Narodowy, a same dzielą się na Tatry Zachodnie, Wschodnie i Bielskie. W granicach Tatr są przełęcze, które mają ważną rolę w ruchu komunikacyjnym i podczas wojny były wykorzystywane przez kurierów. W Tatrach są też jeziora takie, jak słynne Morskie Oko, Wielki Staw Polski, Smereczyński Staw. Są one górami fałdowymi orogenezy alpejskiej. Można w nich znaleźć ponad tysiąc gatunków grzybów i osiemset siedemdziesiąt gatunków porostów. W Tatrach są też rośliny chronione, jak goździk lśniący. Występują sarny, jelenie szlachetne, lisy, borsuki, jarząbki, orliki, głuszce, niedźwiedź brunatny, puchacz. Klimat Tatrzański ma cechy wspólne z klimatem alpejskim miedzy innymi, to średnia temperatur, zmienność w ciągu doby, zamglenia, pokrywa śnieżna długo trzymająca się. Tatry są najpiękniejszymi i najciekawszymi górami środkowoeuropejskimi.