Małopolskie

Pod względem liczby mieszkańców zajmuje czwarte miejsce w Polsce. Jego stolicą jest historyczna stolica Kraków. Na terenie tego województwa jest wiele miejsc historycznych, Parków Narodowych. Jako jedyne województwo ma prawo posiadania w swoim herbie godła Państwa Polskiego i pozostaje jego depozytariuszem. Stworzone zostało z krakowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego, bielskiego, katowickiego, kieleckiego i krośnieńskiego. Jest położone na ważnym szlaku komunikacyjnym. Przez jego tereny wiodą szlaki tranzytowe ze wschodu na zachód i z północy na południe. Graniczy z województwem śląskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz Republiką Słowacką. Klimat jest umiarkowany, ale posiada też anomalia. Ma rozwiniętą bazę turystyczną, ośrodek akademicki. W Tatrach można zjeżdżać przez cały rok. W całym województwie jest pięćdziesiąt dziewięć miast, a trzy z nich mają prawa powiatu. Mają też na swoim terenie miejsca pielgrzymek wielu wierzących, jak Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska. Na terenie tego województwa jest wiele pięknych zabytków, sześć Parków Narodowych, jedenaście Krajobrazowych. Mają też słynną Pustynię Błędowską. Na terenie województwa jest rozwinięty przemysł ciężki, jak i lekki. Ma szeroko rozwiniętą turystykę.