Kanada

Kanada jest kolejnym dużym krajem na kontynencie ameryki północnej i zajmuje jego górne obszary. Gęstość zaludnienia będzie tam jednak o wiele mniejsza, gdyż północna część tego kraju znajduje się już w strefie klimatu okołobiegunowego i sąsiaduje z morzem arktycznym. Większość dużych miast znajduje się więc na południu, gdzie klimat jest cieplejszy, co najmniej umiarkowany. Kanada jest bardzo specyficznym, ale jednocześnie malowniczym krajem, gdzie ze względów na kolonizacyjną historię obecnie będziemy mogli spotkać ludzi narodowości francuskiej, ale także i brytyjskiej oraz oczywiście inne mniejszości narodowe.