USA

Stany zjednoczone Ameryki Północnej z pewnością zaliczyć będziemy mogli do jednych z najbardziej wpływowych i odgrywaj±cych największ± rolę państwa na terenie obu kontynentów amerykańskich, jednocześnie kraj ten odgrywa kluczow± rolę na arenie międzynarodowej. Mimo swojej dosyć krótkiej, bo tylko kilkusetletniej historii państwo to wykorzystało ogromny potencjał i możliwości i dzisiaj jest potęgą światową, z której z daniem liczy się każde inne państwo. Stany zjednoczone są nie tylko zaawansowane pod względem technologicznym, wojskowym i technicznym, ale także jeśli chodzi o kulturę oraz sztukę. W dzisiejszych czasach jest to jednak przede wszystkim kolebka kultury masowej, nastawionej niestety na kicz i miernotę, a nie sztukę w prawdziwym wymiarze. Stany Zjednoczone Ameryki swoją powierzchnią zajmują prawie cały kontynent jakim jest Ameryka Północna, a dodatkowo w kraju tym mieszka ponad pół miliarda ludzi. Jest to miejsce bardzo różnorodne pod względem kulturowym, wyznaniowym, czy też etnicznym, a to z powodu licznych migracji do tego właśnie kraju, czy też niewolniczej przeszłości ludności murzyńskiej, która ściągana była na te tereny do pracy.