Mozaika cesarska

Mozaika, która przedstawia na sobie cesarza Aleksandra jest jedną z piękniejszych, jednak z drugiej strony dla osób po raz pierwszy odwiedzający tenże kościół będzie trudną do odnalezienia. Umieszczona została ona na drugim piętrze w jednym z przyciemnionych narożników sklepienia. Przedstawiać będzie cesarza Aleksandra w jego pełnym majestacie oraz z wszystkimi symbolami jego władzy. Trzyma on między innymi w swojej prawej ręce zwój, natomiast w lewej królewskie jabłko. Rysunek, podobnie jak wiele, wiele innych przygotowany został przez braci. Dotrwała ona do połowy wieku dziewiętnastego kiedy została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Po czasie jednak udało się ją zrekonstruować dzięki licznym pracom badawczym i przywrócić wcześniejszy kształt. W przeciwieństwie do wielu, wielu innych mozaik, które po upadku Bizancjum pokryto warstwą gipsu, mozaika ta właśnie została dokładnie zamalowaną, tak aby zniszczyć po niej jakikolwiek ślad. Utrudniało to jej odnalezienie, gdyż miejsce to tak naprawdę w żaden szczególny sposób nie wyróżniało się od całego otoczenia.