Niemcy

Hamburg

Hamburg

To drugie co do liczby mieszkańców miasto niemieckie. Liczba ludności wynosi bowiem jeden milion osiemset tysięcy osób. Ponad jedna czwarta mieszkańców to osoby obcego pochodzenia. Port w tym mieście jest za znaczące centrum handlu. Hamburg to miasto, które zostało poważnie…

Bawaria

Bawaria

Stolicą tego związkowego kraju jest Monachium. W Bawarii mieszka około dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osób. Oprócz Monachium do najważniejszych miast tego rejonu zaliczamy między innymi: Augsburg, Norymberga. Region ten graniczy z następującymi krajami: Austria, Szwajcaria, Czechy. Najwyższym punktem na…

Kultura Niemiec

Kultura Niemiec

Początki literatury tego kraju to okres średniowiecza. Bardzo ważne dzieło pochodzące z tego okresu to Pieśń o Nibelungach, nieznanego autora. Dużą rolę w literaturze odegrał Marcin Luter, który przetłumaczył Biblię. Do ważnych literatów niemieckich z pewnością możemy zaliczyć między innymi:…

Monachium

Monachium

Jest to stolica jednego z krajów związkowych, a konkretne Bawarii. Powierzchnia tego miasta wynosi trzysta dziesięć kilometrów kwadratowych. Natomiast liczba ludności wynosi jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć osób. Jedną z ważniejszych dat w historii tego niemieckiego…

Berlin

Berlin

Stolica Niemiec ma powierzchnię wynoszącą osiemset dziewięćdziesiąt kilometrów kwadratowych. Na tej powierzchni mieszka mniej więcej trzy miliony pięćset tysięcy osób. Miasto leży w części północno-wschodniej państwa niemieckiego. Od granicy naszego kraju leży w odległości około siedemdziesięciu kilometrów. Średnia roczna temperatura…

Historia Niemiec

Historia Niemiec

Plemiona germańskie przybyły na te obszary w dziesiątym wieku przed naszą erą. Plemiona te toczyły od pierwszego wieku naszej ery wojny z Rzymskim Imperium. Na miejsce Germanów, którzy opuścili te tereny, pojawiały się ludy słowiańskie. Później część tych ziem podbiło…

Niemcy

Niemcy

Stolicą kraju jest Berlin, w którym mieszka około trzy miliony pięćset tysięcy osób. W bogatej historii państwa niemieckiego Berlin był stolicą kilku państw. Większość miasta została zniszczona podczas II wojny światowej, a po tej wojnie miasto podzielono na cztery strefy…