Historia Niemiec

Plemiona germańskie przybyły na te obszary w dziesiątym wieku przed naszą erą. Plemiona te toczyły od pierwszego wieku naszej ery wojny z Rzymskim Imperium. Na miejsce Germanów, którzy opuścili te tereny, pojawiały się ludy słowiańskie. Później część tych ziem podbiło państwo Franków. W ósmym wieku nastąpiła chrystianizacja Germanów. W wieku dziewiątym powstało państwo wschodniofrankońskie, a jego pierwszym królem był Ludwik. Król ten znacznie poszerzył obszary państwa. Po jego śmierci nastąpił rozpad państwa. W wieku dziesiątym władze przejęła dynastia saska. Otto I Wielki zmienił nazwę państwa, a jego nowa nazwa brzmiała Królestwo Niemieckie. Po śmierci Konrada IV przez prawie dwadzieścia lat trwał okres tak zwanego wielkiego bezkrólewia. Wiek szesnasty to dosyć ciężki okres w dziejach europejskiego kontynentu. W tym czasie miało miejsce wystąpienie Marcina Lutra, twórcy reformacji. W osiemnastym wieku nadal państwo to było podzielone na mnóstwo państw. W wieku dziewiętnastym miało miejsce zjednoczenie Niemiec. Przełom wieku to początek mocarstwa niemieckiego. Po I wojnie światowej proklamowano republikę. Ogromny wpływ na historię tego państwa miał Adolf Hitler, który uważany jest za największego zbrodniarza w historii całego świata.